ECOMUNITA o.z. Piešťany

ECOMUNITA o.z. Piešťany, držiteľ Osvedčenia o energetickom spoločenstve

Členmi sú a môžu sa stať aktívni, ale aj pasívni odberatelia elektriny, za ktorých prevzala zodpovednosť za odchýlku MAGNA ENERGIA.

Hlavným zámerom spoločenstva je zabezpečiť zdieľanie elektriny z výroby aktívnych odberateľov,  medzi ostatných členov bez územného obmedzenia. Ide predovšetkým o užívateľov služby „Požičovňa elektriny“, ktorých výroba významne prevyšuje ich spotrebu a zdieľaním vedia poskytnúť elektrinu v reálnom čase iným odberateľom.

Zámerom je tiež dopĺňať   odberné miesta odberateľov o fyzické batérie tak, aby využili cenové rozdiely hodinových cien v prospech čo najefektívnejšie nákupu energií pre členov spoločenstva.

Ďalšou aktivitou spoločenstva je možnosť získavania kariet alebo poukážok na nabíjanie elektromobilov s 10% zľavou

Kontakt: es@ecomunita.sk

Osvedčenie: Eoz_Osvedcenie URSO