Obecné obnoviteľné zdroje o.z. Modrovka

Obecné obnoviteľné zdroje o.z. Modrovka, držiteľ Osvedčenia o energetickom spoločenstve

Členom  je obec (Obecný úrad, Materská škola, odbery verejného osvetlenia) a Obecná vodárenská spoločnosť. Organizujeme výstavbu FTV na streche materskej školy, s inštaláciou doplnkovej batérie pre novovytvárané uličné verejné osvetlenie.

Vyrobená elektrina bude zdieľaná v ostatných odberných miestach členov spoločenstva a prípadné prebytky budú ukladané vo virtuálnej batérii pre použitie v inom čase.

Zdieľanie medzi odbernými miestami sú  mesačne zúčtované tak, aby ten kto elektrinu vyrobil (ES) dostal za výrobu zaplatené a ten kto elektrinu spotreboval, aby za ňu zaplatil. Zúčtovacia cena, odvodená od cien elektriny pre domácnosti podľa  URSO.  Zo získaných  prostriedkov  spoločenstvo spláca investíciu, na ktorú sme mu zabezpečili finančné prostriedky.

Zámerom je rozvíjať spoločenstvo o ďalšie zdroje a batérie tak, aby nákup energií pre členov spoločenstva čo najefektívnejší.

Spoločenstvo je otvorené aj ďalším členom, obciam, ale aj ďalším aktívnym odberateľom, za ktorých prevzala zodpovednosť za odchýlku  MAGNA ENERGIA.

Kontakt: oozes@ecomunita.sk

Osvedčenie: OOZ_Osvedcenie URSO