Obecné obnoviteľné zdroje o.z. Modrovka

Obecné obnoviteľné zdroje o.z. Modrovka

Obecné obnoviteľné zdroje o.z. Modrovka, držiteľ Osvedčenia o energetickom spoločenstve Členom  je obec (Obecný úrad, Materská škola, odbery verejného osvetlenia) a Obecná vodárenská spoločnosť. Organizujeme výstavbu FTV na streche materskej školy, s inštaláciou...
ECOMUNITA o.z. Piešťany

ECOMUNITA o.z. Piešťany

ECOMUNITA o.z. Piešťany, držiteľ Osvedčenia o energetickom spoločenstve Členmi sú a môžu sa stať aktívni, ale aj pasívni odberatelia elektriny, za ktorých prevzala zodpovednosť za odchýlku MAGNA ENERGIA. Hlavným zámerom spoločenstva je zabezpečiť zdieľanie elektriny...